MILLIHAKA: TURVALLISUUSASIAKIRJA päivitetty 18.4.20211. Toiminnanharjoittaja Millihaka, omistaja Raija Laine. Aapajoentie 323, 95560 Tornio. p.04072 88 779. Millihaka on Suomen Ratsastajainliiton jäsentalli, hevosavusteiset palvelut. Turvallisuusasiakirja koskee ratsastuspalveluja.

2. Turvallisuusasioista vastaa Raija Laine p. 040 7288 779 ja varahenkilönä Kari Laine p. 044 0689 121. Vastaamme yleisestä turvallisuudesta, suunnittelusta ja ohjeistuksesta sekä mahdollisen henkilökunnan koulutuksesta. Raija Laine vastaa alkusammutus- ja ensiapuvälineiden saatavuudesta ja toimintakunnosta sekä onnettomuuksien ja läheltä piti –tilanteiden raportoinnista ja seurannasta, samoin pelastusteiden kulkukelpoisuudesta.

3. Ennakoitavat vaaratilanteet ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi
Millihaka huolehtii tallialueen kulkureittien turvallisuudesta varsinkin talvikautena hiekoittamalla kulkutiet. Auraustoiminta on ulkoistettu sekä tallialueen että ratsastuskentän osalta.

Hevoset haetaan tarhasta yhtä aikaa, talliyrittäjä on mukana ohjaamassa ja avustamassa sekä hevosten että tarhan portin kanssa. Hevoset voivat pyrkiä portille yhtä aikaa ja aiheuttaa vaaratilanteita ihmisille. Asiakas voi jäädä kahden hevosen väliin, hevonen voi astua varpaille tai hevonen voi vahingossa tönäistä asiakasta toista hevosta väistäessään. Yrittäjä opastaa vapaan kulkureitin tarhan portille. Hevosta talutetaan hanskat kädessä hevosen pään vieressä. Hevonen ei saa kulkea taluttajan takana.

Ratsastuksen jälkeen hevoset viedään takaisin tarhaan talliyrittäjän ohjauksessa. Hevoset viedään tarhan portista sisään ja käännetään pää aitaan päin siten, että ratsastaja jää tarhan aidan viereen eikä keskelle tarhaa, päitset poistetaan yhtä aikaa. Näin vältetään joutumasta lauman keskelle, hevosten väliin tai niiden jalkoihin.

Hevosta harjattaessa ja varustettaessa hevonen voi näykkiä, astua varpaille tai tönäistä asiakasta. Hevoset voivat ”leikkiä” vieruskaverin kanssa karsinan seinän yli ja ihminen voi jäädä tämän ”leikin” keskelle. Millihaan hevoset ovat kilttejä hoidettaessa mutta karsinassa hoidettaessa hevonen voidaan sitoa kiinni tarvittaessa tai hevonen hoidetaan tallikäytävällä. Sidottua hevosta ei saa jättää yksin karsinaan.

Hevonen voi säikähtää ratsastuksen aikana ratsastuskentällä tai maastossa. Vaara on epätodennäköinen koska hevosten ovat koulutettuja tehtäväänsä. Toimenpiteenä ennakoidaan tilanteita, esim. traktorin vastaan tullessa siirrytään kauemmaksi.

Hevonen voi kompastua tai kaatua, jolloin ratsastaja voi pudota. Vaara on epätodennäköinen.

Ratsastaja voi loukkaantua pudotessaan lievästi tai vakavasti. Voi tulla mustelmia, murtumia ja henkistä järkytystä. Vaara on epätodennäköinen. Käytämme ratsastettaessa aina pakollisena kypärää. Suosittelemme turvaliivin käyttöä. Tallilla on EA2 –koulutettu henkilökunta sekä ensiapuvarusteet. Tallin seinällä on hätänumero sekä tallin osoite.

Maastoratsastuksessa liikenteen kohtaaminen teillä. Toiminnassa on liikenteeseen tottuneita hevosia. Käytämme turvavarusteita sekä heijastinliiviä ja ennakoimme liikennettä. EA2-koulutettu henkilökunta sekä ensiapulaukku mukana retkillä. Myös puhelin mukana maaston vetäjällä. Maastoreitit tarkastetaan etukäteen. Käytämme maastoretkille soveltuvia hevosia, jotka totutetaan tehtävään hyvin, mm. kohtaamaan hiihtäjiä, sauvakävelijöitä ja koiria.

Hevosen varusteet pidetään ehjinä ja kunnossa huoltamalla niitä säännöllisesti. Ennen ratsastusta tarkistetaan varusteet ja kiristetään mahavyö.

Mahdollisessa eksymistapauksessa ratsastamme reittiä takaisin ja etsimme reitin varrelta. Jos eksynyttä ei löydy kohtuullisen ajan kuluessa, hälytämme apua nro 112. Viemme hevoset talliin ja Raija Laine palaa etsintäpaikalle avustamaan etsinnöissä. Asiakkaat ohjeistetaan pysymään ryhmän mukana ja ilmoittamaan, jos retken aikana tapahtuu jotain odottamatonta. Vaara on epätodennäköinen.

Ohjaajan loukkaantuessa ja menettäessä toimintakykynsä, yksi ryhmästä hälyttää apua nro 112. Henkilö sovitaan etukäteen. Ryhmän tasosta riippuen he voivat palata tallille hevosiaan taluttaen tai käyntiä ratsastaen. Hevoset jätetään karsinaan varusteet riisuttuina. Vaara on epätodennäköinen.

Vaarojen tunnistamisista ja toimenpiteiden suunnittelusta lisää tallilla olevassa mapissa.

4. Ohjeet vaaratilanteita varten
Ohjaaja Raija Laine on päävastuussa vahinkotilanteessa ja jakaa ohjeet: ensiapu, ambulanssin soitto, lisäonnettomuuksien estäminen. Raija Laine määrittää myös vahinkotilanteessa toimintajärjestyksen: ensiapu, avun hälyttäminen.

Sammutusvälineet sijaitsevat tallissa pääoven ja heinävaraston oven vieressä. Ensiapulaukku ja tarvikkeet sijaitsevat satulahuoneessa.

5. Hätänumeroon 112 soittaminen
Ilmoita oma nimesi ja paikka, mistä soitat: Millihaka, Aapajoentie 323, 95560 Tornio. Osoite on myös tallin seinällä. Kerro, mitä on tapahtunut ja missä (esim. tallissa, ratsastuskentällä). Vastaa päivystäjän kysymyksiin ja sulje puhelin, kun olet saanut siihen luvan. Mene itse tai ohjaa toinen henkilö tielle opastamaan mahdollista ambulanssia mahdollisuuksien mukaan.

6. Evakuointi- ja pelastussuunnitelma
Tulipalon sattuessa hevoset viedään ratsastuskentälle ja portti suljetaan. Kun hevosia otetaan karsinasta, karsinan ovi suljetaan, samoin tyhjän tallin ovi. Hevoset viedään ulos lähimmästä mahdollisesta ovesta. Tarkistetaan, että kaikki ihmiset ovat päässeet tallista ulos. Alkusammutus aloitetaan heti ja soitetaan hätänumeroon. Hevoset on totutettu kulkemaan tallin kaikista ovista ja tallissa on käytettävissä pitkä vesiletku. Tallissa on palovaroitin.

Tulipalovaaran ehkäisemiseksi talli pidetään siistinä ja käytävät tyhjinä. Sähkölaitteet tarkastetaan, huolletaan ja vaihdetaan uusiin tarpeen mukaan. Rikkinäisiä sähkölaitteita ei käytetä.

7. Raija Laine on koulutettu hevosenhoitaja ja hevosharrastepalveluiden tuottaja (harrasteohjaaja) sekä hevosavusteisen toiminnan ohjaaja. Edelliseltä ammatiltaan Raija on perushoitaja ja hänellä on voimassa oleva EA2 –koulutus. Raija Laine on myös osallistunut suureläinpelastuskurssille. Raija Laine on suorittanut vammaisratsastuksen avustaja/taluttaja – kurssin.

8. Palvelussa käytettävät tilat, rakenteet ja rakennukset
Talli, hevosaitaukset ja ratsastuskenttä. Talli on rakennettu 2011 ja laajennusosa 2017. Tallissa on kaksi uloskäyntiä. Satulahuoneesta pääsee sekä talliin että suoraan ulos.

Ratsastuskenttä on aidattu ja siinä on portti sekä katsojille erikseen rajattu alue. Raija Laine ja Kari Laine vastaavat tallin, aitausten ja ratsastuskentän kunnossapidosta. Korjaukset ja huollot kirjataan vihkoon.

9. Koneet ja laitteet

10. Henkilösuojaimet ja muu suojavarustus
Kypärät säilytetään satulahuoneessa, heijastinliivit ovat satulahuoneessa naulakossa. Kypäriä käytetään aina ratsastettaessa ja hevoskärryillä ajettaessa. Maastoretkillä käytetään aina heijastinliiviä myös kärryillä ajettaessa. Kypärän kolahtaessa (putoamistapauksissa mm) kypärä poistetaan käytöstä ja hankitaan tilalle uusi. Tallilla on kaksi aikuisten ja yksi lasten koon palaturvaliivi lainattavissa. Raija Laine vastaa suojavarustuksista.

11. Muut välineet
Satulat, suitset, loimet, harjat ja muut hevosen hoitotarvikkeet sijaitsevat satulahuoneessa kunkin hevosen omilla nimikoiduilla paikoilla. Hevosenajokärryt sijaitsevat tallin varastossa. Hevoskuljetustraileri on tallin pysäköintipaikalla. Raija Laine vastaa varusteiden huollosta. Huollot kirjataan vihkoon.

12. Reitit
Maastoreitit sijaitsevat tallin lähistöllä. Joudumme käyttämään ja ylittämään maanteitä. Tallin hevoset ovat liikennekoulutettuja ja ennakoimme liikennettä ja toimimme turvallisuudesta tinkimättä. Maastossa kohdataan muuta liikennettä, lenkkeilijöitä, hiihtäjiä ja koiria ja muita eläimiä. Pysähdymme tarpeen vaatiessa odottamaan esim. pihatielle, hevoset käännetään tielle päin, jotta ne näkevät esim. ohittavan rekan, Vetäjänä käytetään rohkeaa hevosta.

Maastossa ratsastetaan vähemmän ratsastaneen mukaan. Ryhmät suunnitellaan joko käynti-, käynti/ravi- tai käynti/ravi/laukkamaastoihin ratsastajien taitojen mukaan.

Virkakummuntien/viljelystien reitillä kuljetaan 200m tien reunalla, jonka jälkeen käännytään viljelystielle. Maasto on tasaista ja pitkällä suoralla voidaan tien pinnan salliessa ratsastaa joko ravia tai laukkaa. Viljelystieltä voidaan jatkaa Virkakummuntietä pitkin kauemmaksi soratielle, jolloin ratsastetaan koko matka tienreunaa pitkin.

Hollantien maasto on tien reunaa pitkin ratsastamista koko ajan. Kelin salliessa voidaan myös ravata.

Korventien maastoon mennään tien reunaa pitkin n. 500 m, ylitetään normaali maantiensilta, joka voi olla jollekin hevoselle pelottava. Käännytään viljelystielle, jolloin voidaan kelin salliessa ravata tai laukata.

Pihamaastossa ratsastetaan kotipihalla ja pelloilla. Käynti/ravi/laukka kelien mukaan.

13. Eläimet
Aatu, ajo- ja ratsastusäytössä
Lada, ratsastuskäytössä
Raaseke, ratsastuskäytössä
Maska, ratastuskäytössä
Veeti ja Vili, tallikissat.

Tallissa asuvat yksityisessä omistuksessa olevat hevoset hoidetaan omistajan ohjeiden mukaisesti.

Hevoset asuvat tallissa ja ulkoilevat paljon – suurimman osan vuorokaudesta – isossa sähköaidatussa tarhassa. Aitaukseen viedään juomavettä myös talvella. Talli ja aitaus siivotaan päivittäin, rakenteet ja sähkölangat tarkastetaan. Kesällä hevoset pääsevät kotipellolle laiduntamaan. Laitumet uudistetaan säännöllisesti.

Hevosia harjataan ja liikutetaan päivittäin (yleensä yksi vapaapäivä viikossa), jolloin niiden kunto tarkastetaan. Hevoset loimitetaan huonolla säällä ja otetaan aikaisemmin sisälle. Heinää annetaan neljä kertaa päivässä, muut rehut aamulla ja illalla. Kengitykset, raspaukset, madotukset ja rokotukset hoidetaan säännöllisesti. Tallilla on vakituinen kengittäjä. Tarpeen mukaan otetaan yhteyttä eläinlääkäriin. Raija Laine vastaa eläinten hoidosta. p. 040 7288 779.

14. Palvelun olosuhde- ja käyttörajoitukset
Kovalla tuulella, ukkosella ja rankkasateella tai kovassa lumituiskussa ei ratsasteta. Yli -20 asteen pakkasella ei ratsasteta. Pääkallokelillä tai ratsastuskentän ollessa peilijäässä ei ratsasteta.

15. Osallistujat ja osallistujaryhmät
Ratsastustunnille voi osallistua neljä ratsastajaa. Maastoretkelle voi osallistua kolme ratsastajaa. Talutusretkelle voi osallistua neljä ratsastajaa (omat taluttajat mukana).

Ratsastustunneille voi tulla kaikenikäiset ja –tasoiset ratsastajat. Myös oman avustajan kanssa voi osallistua sekä tunneille että talutusretkelle. Terveydentilan tulee olla sellainen, että hevosen selkään pääsee yhden ihmisen avustamana. Tallilla on selkäännousua helpottava ramppi. Aikaisempaa ratsastuskokemusta ei tarvitse olla.

Maastoretkellä hevosta pitää osata hallita käynnissä ja ravissa. Nopeammalla retkellä myös laukan hallinta on tarpeen.

Ratsastamaan pääsee sopimuksen mukaan.

Raija Laine on käynyt hevosavusteisen toiminnan ja hevosavusteisen sos.ped toiminnan koulutukset. Toiminnasta voi kysyä lisää Raija Laineelta p.040 72 88 779.

Ratsastajilla tulee olla kiristämättömät vaatteet, kannalliset kengät ja mielellään käsineet kädessä. Vaatteissa ei saa olla naruja eikä lepattavia kaulahuiveja saa käyttää. Kypärän voi lainata tallilta, samoin tallilla on kaksi aikuisen ja yksi lapsen palaturvaliivi lainattavissa.

Satunnaiset ratsastajat kuuluvat SRL:n vakuutuksen piiriin. Vakituisille ratsastajille suosittelemme ratsastusseuraan liittymistä tai Green Cardin hankkimista SRL:stä. Myös talkooväki ja avustajat on vakuutettu SRL:n toimesta.

Tallin käytännöt ja säännöt ovat kansiossa satulahuoneessa.

Tallilla puhutaan myös ruotsia ja englantia. Talli on savuton.

Päihteiden vaikutuksessa ei saa ratsastaa eikä hoitaa hevosia, kypärää on käytettävä ja ohjaajan määräyksiä on noudatettava. Ohjaajalla on oikeus vaihtaa ratsastuspaikkaa tai keskeyttää ratsastus tilanteen vaatiessa.

16. Sivullisten ihmisten turvallisuus
Maastoretkellä pidetään ohikulkijoihin turvaväli, ohitus tapahtuu käynnissä tai annetaan ”etuajo-oikeus”. Hevoset on totutettu liikenteeseen ja ihmisiin, hiihtäjiin ja ne pysyvät yleensä rauhallisina. Muille ihmisille ilmoitetaan, että hevosia on tulossa (ihminen kävelee edellä, eikä huomaa ratsastajia). Ratsastuskentällä katsojat ovat heille erikseen varatulla ja aidatulla paikalla.

17. Onnettomuuksien ja vahinkojen kirjaaminen
Onnettomuudet ja vahingot sekä ”läheltä piti – tilanteet” kirjataan tallissa olevaan vihkoon. Näitä tietoja hyödynnetään turvallisuuden parantamiseksi ja asiakkaiden tarkemmaksi ohjeistukseksi. Vihkoon kirjataan onnettomuustapaus, vahingot sekä onnettomuuden analysointi (mitkä tekijät johtivat onnettomuuteen) ja onnettomuuspaikan kunto. Onnettomuuskirjanpitoa käytetään vastaavien onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Vastuuhenkilönä on Raija Laine.

Ilmoitus onnettomuudesta tehdään Turvallisuus ja kuluttajavirastolle (Tukes) sekä mahdollisille muille viranomaistahoille (työsuojelu, poliisi).

18. Asiakkaiden ohjeistaminen tapahtuu hevosen ratsastuskuntoonlaittamisen yhteydessä ja ratsastustunnin alussa sekä tarpeen mukaan.

19. Tämä turvallisuusasiakirja on nähtävillä www.millihaka.net sivulla ja Millihaan tallissa ja sitä päivitetään tarpeen.webmastering Sanna Laine